برای ارتباط با بنده (مهدی واعظی) میتوانید از طریق شماره تماس ۰۹۳۰۱۴۰۰۹۹۲ و یا فرم زیر اقدام نمائید.